Kortlægning af natursociale indsatser i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

Rapporten kortlægger indsatser, hvor naturen har været brugt pædagogisk eller i behandling af børn og unge i udsatte positioner 

Forfattere: 
Niels Ejbye-Ernst, Poul Hjulmann Seidler, Vibe Sørensen
Årstal: 
2018
Udgiver: 
15. Juni Fonden og Københavns Universitet

Det er ikke ualmindeligt, at naturen anvendes som ramme for pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge. Rapporten bygger på en undersøgelse af udvalgte eksempler. Det drejer sig bl.a. om, hvordan naturen er blevet anvendt, om indsatsen har været teoretisk forankret (og i hvad), og hvordan pædagoger/behandlere vurderer erfaringerne med arbejdet med deres indsats. 

National kortlægning
Rapporten fortæller bl.a. om de erfaringer og teorier, der bruges i en række udvalgte projekter. Det er fx i familiehuse, specialinstitutioner, beskæftigelsesindsatser og organisationer. Samtidig kortlægger rapporten danske indsatser, hvor naturen anvendes i forbindelse med pædagogisk arbejde med eller behandling af børn og unge i udsatte positioner

Se hele rapporten 'Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner'

Mere om natursociale indsatser for børn og unge
Praksiseksempel: Natur til et godt liv - natursocialt projekt i Svanninge Bakker
Rapport: Udvikling af indsatser i naturen for børn og unge i udsatte positioner

Viden Undersøgelser og evalueringer Dokumentation og udviklingsarbejde