Læring: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 1

Friluftsfaciliteter som ramme om børn og unges læring i naturen er emnet for 'Læring: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 1'

Forfattere: 
Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Sandra Gentin
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
ISBN (papir): 
978-87-7903-695-3
ISBN (internet): 
978-87-7903-686-4

Hvordan kan man med friluftsfaciliteter understøtte børn og unges læring i naturen? Det er omdrejningspunktet for hæftet om friluftsfaciliteter 'Læring'.
Her kan du se hele publikationen 'Læring: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 1

Hæftet introcerer til baggrunden for udelæring og stedets betydning for læring. I hæftet findes en række eksempler på faciliteter til læring i naturen, hvor styrker og svagheder fremhæves og anvendeligheden vurderes. I hæftet findes også generelle overvejelser og principper for tre læringsfunktioner, som faciliteter til læring optimalt set skal understøtte: Steder til samling om undervisning, steder til fordybelse, og steder til forhandling.   

Serien af hæfter om friluftsfaciliteter henvender sig til en bred vifte af personer og grupper, der overvejer, planlægger og etablerer friluftsfaciliteter.

Se de andre hæfter i serien

 

Viden Lærebøger og værktøjer