Stiplan: En strategi for kommunens stier

Flere kommuner arbejder strategisk med stiplaner. For eksempel har Slagelse Kommune udarbejdet en politisk vedtaget stiplan for at sætte gang i udviklingen af nye stier

Halkevad Mindelund. Foto fra Slagelse Kommunes stiplan.

Hvor i kommunen kan man få oplevelser, ro og motion i naturen? Hvordan kan nuværende og fremtidige stier understøtte de muligheder? De spørgsmål har Slagelse Kommune arbejdet strategisk med i kommunens stiplan. Flere andre kommuner har lignende stiplaner. 
Stiplanen for Slagelse Kommune er offentlig – se den her 
(pdf, åbner i nyt vindue)

Oplevelsesstier i kommunen
I Slagelse fokuserer stiplanen fortrinsvis på det, de kalder oplevelsesstier: Rekreative stier til cyklende og gående, der ofte ligger som stier i eget tracé i det åbne land. Eget tracé betyder, at stien ikke følger en vej, men har sit eget spor i landskabet.

Det strategiske stiarbejde
Stiplanen fokuserer på det strategiske niveau: Hvad vil kommunen opnå med udlæg af nye stier, og hvilke oplevelser, naturområder og seværdigheder skal prioriteres? Slagelse Kommunens stiplan lægger op til, at fremtidige stier udlægges og placeres i tæt dialog med lodsejerne. 

Samarbejde bag stiplan
Stiplanen for Slagelse Kommune er udviklet i samarbejde med organisationer, borgergrupper, lokalråd og almindelige borgere. Der har været afholdt fokusgruppemøder, og stiplanen har haft en følgegruppe som sparringspart i processen.

Praksiseksempler