Udvikling af indsatser i naturen for børn og unge i udsatte positioner

Rapporten viser resultaterne og erfaringerne fra et to årigt udviklingsarbejde. Projektet er et samarbejde mellem Familier og Sundhed, Hillerød Kommune, og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

Forfattere: 
Poul Hjulmann Seidler & Dorte Hagen Mortensen
Årstal: 
2018
Udgiver: 
Hillerød Kommune og Københavns Universitet

Kan oplevelser og fænomener i naturen styrke unge i udsatte positioner? Og kan fagpersoner ved at arbejde narrativt og systemisk støtte de unge til nye fortællinger om deres identitet og evnen til at mestre livet?

Det er blevet undersøgt og afprøvet i et to-årigt udviklingsprojekt i samarbejde mellem afdelingen Familier og Sundhed (Hillerød Kommune) og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling (Skovskolen, Københavns Universitet). 

Nye, positive livsfortællinger
Projektet har arbejdet specielt med at udvikle, af­holde og afprøve nye pædagogiske metoder til at opnå bedre trivsel hos børn og unge i udsatte positioner.Natur– og friluftsaktiviteter har indgået i arbejdet, og den faglige tilgang har været systemisk og narrativ.

Se hele rapporten 'Udvikling af indsatser for børn og unge i udsatte positioner i naturen med et narrativt og systemisk afsæt'  

Mere om natursociale indsatser for børn og unge
Praksiseksempel: Natur til et godt liv - natursocialt projekt i Svanninge Bakker
Rapport: Kortlægning af natursociale indsatser

Viden Undersøgelser og evalueringer Dokumentation og udviklingsarbejde