Adgangsregler i naturen

En hurtig oversigt - og lidt mere uddybende information om reglerne for adgang til naturen

De formelle regler for adgang i naturen følger af flere forskellige love, som er kort opsummeret her i Naturstyrelsens "Naturen må gerne betrædes".

Reglerne er ikke lige gennemskuelige på alle punkter. Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en vejledning om adgang til naturen. Her finder man en oversigt over reglerne inkl. en række fortolkningsbidrag på de punkter, hvor lovgivningen ikke er helt klar. Vejledningens kapitel 6 er opbygget som en tabel, hvor man kan finde regler for forskellige typer af færdsel, ophold og adgangsforhold fordelt på en række forskellige naturtyper. Se værktøjet her

Ikke alle kender selv de basale regler
Manglende kendskab til reglerne kan medføre konflikter mellem besøgende og ejere eller imellem forskellige grupper af besøgende. Men undersøgelser indikerer endvidere, at nogle danskere måske afholder sig fra at komme steder i naturen, fordi de tror det er forbudt. Det fremgår bl.a. Friluftsrådets publikation Fakta om Friluftslivet (s. 39-40). F.eks. er mange danskere ikke klar over, at man gerne må gå eller cykle på private markveje. 

Friluftsrådet har i det lys iværksat kampagnen 'Oplev mere' for at forbedre befolkningens kendskab til reglerne, og de vil iværksætte målinger af kendskabet både før og efter kampagnen. Se flere oplysninger på oplevmere.nu.

 

Viden Lærebøger og værktøjer