Adgangsreglerne formidlet i lommeformat

Det skal være nemt for offentligheden at finde ud af, hvad man må og ikke må i naturen. 'Den lille adgangsretslige lovsamling' samler de love og regler, der har betydning for adgang til naturen 

Forfattere: 
Lasse Baaner
Årstal: 
2017
Udgiver: 
Skovskolen og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Der er i Danmark ikke nogen almindelig adgangsret til naturarealer, veje, stier, pladser m.v. man ikke selv ejer. Offentlighedens adgang på anden mands grund kræver lovhjemmel. Det første skridt er overhovedet at finde reglerne. De er nu samlet og i lommeformat i 'Den lille adgangsretslige lovsamling'  - lige til at tage med i madkurven, svampekurven eller cykelkurven ud i naturen.

Hent 'Den lille adgangsretlige lovsamling'

Den lille lovsamling har relevante uddrag af:

  • Danske Lov
  • Mark- og vejfredsloven
  • Privatvejsloven
  • Hundeloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Vandløbsloven
  • Adgangsbekendtgørelen
  • Klitfredningsbekendtgørelsen

 

 

Viden Lærebøger og værktøjer