Analyse af udfordringer for færdsel på havet og i havne

Hvilke barrierer er der for det kystnære friluftsliv, og hvad kan der gøres ved det? Det har Friluftsrådet undersøgt i en analyse

Årstal: 
2016
Udgiver: 
Friluftsrådet

'Analyse af udfordringer for færdsel på havet og i havne' påpeger en række barrierer for den rekreative udnyttelse af havet. Muligheden for friluftsoplevelser på havet begrænses af mange aktiviteter og hensyn som erhvervsfiskeri, havopdræt, energiproduktion, transport og miljøbeskyttelse. Med analysen kortlægger Friluftsrådet udfordringerne og lægger op til en konstruktiv dialog mellem myndigheder og rekreative organisationer.

Hent Friluftsrådets rapport 'Analyse af udfordringer for færdsel på havet og i havne'  

Rapporten fokuserer på havne og den del af havet, der ligger 300 meter fra kystlinjen og udad. Analysen undersøger disse forhold, som påvirker adgangen for friluftsliv langs havet: 

  • Havopdræt
  • Kystnært fiskeri og fiskeredskaber
  • Skydebaner
  • Havvindmøller
  • Broer
  • Sømærker
  • Problemer i havne
  • Regler, uddannelse og samfærdsel
  • Juridiske forhindringer.  

 

Viden Undersøgelser og evalueringer