De danske adgangsregler

Rapporten 'De danske adgangsregler' giver en samlet fremstilling af reglerne for færdsel i og brug af den danske natur 

Forfattere: 
Lasse Baaner
Årstal: 
2018
Udgiver: 
Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
ISBN (internet): 
ISBN: 978-87-92591-94-4

De danske adgangsregler placerer sig med det ene ben i privatretten og det andet i den offentlige ret. Dertil kommer en lang tradition for knopskydninger, lappeløsninger og politiske kompromiser.

Rapporten 'De danske adgangsregler' giver en samlet analyse af adgangsreglerne. Fokus er på nogle af væsentligste udfordringer med at forstå reglerne om almenhedens mulighed for færdel i og brug af naturen.  

Se hele rapporten 'De danske adgangsregler'

Adgangsreglerne er også formidlet i lommeformat med uddrag af alle de relevante love - se mere om adgangsreglerne i lommeformat

Og her kan du se en række videnblade, der giver et hurtigt overblik over adgangsreglerne.

Viden Lærebøger og værktøjer