Rammer for events og arrangementer i naturen

Hvornår skal der søges tilladelse til aktiviteter og kan lodsejerne give lov til mere?

Nogle arrangementer, events, ture mv. i naturen kan du frit gennemføre, andre kræver tilladelse fra lodsejeren først. Du skal være særligt opmærksom, hvis der er tale om kommercielle arrangementer, og/eller aktiviteter, der annonceres offentligt forud for arrangementet. Også antallet af deltagere har betydning eller hvis du f.eks. vil opsætte poster i naturen. Det følger af "bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen" (§7), hvornår et arrangement kræver tilladelse fra ejeren. Du kan med fordel gå ind i Miljøstyrelsens vejledning om adgang, hvor reglerne for "organiserede aktiviteter" beskrives for hver naturtype.
Klik dig frem i tabellen her.

Lodsejerne kan give plads til mere friluftsliv
En lodsejer kan altid vælge at give lov til mere, end hvad borgerne har ret til ud fra lovgivningen, så længe det ikke strider mod andre love og regler mv. I praksis bliver en stor del af friluftslivets events og oplevelser netop gjort mulige i kraft af lodsejernes ret og vilje til at give plads til friluftsliv. Du kan kun få de udvidede muligheder at vide ved at spørge hos lodsejeren.
Se fx hos Naturstyrelsen, hvor der kun i begrænset omfang skal indhentes en tilladelse til arrangementer. 

Hvordan finder jeg ejeren?
Hvis du skal spørge en privat ejer om tilladelse, så er det ikke altid så let at finde frem til denne. En privat skov kan have flere forskellige ejere, og de kan bo langt fra arealet. På Miljøportalens arealinformationssystem (virker ikke i på alle browsere) kan man dog ofte finde frem til ejeren. Åbn kortet og zoom ind på det ønskede areal. Hvis du derefter klikker på "matrikulære grænser", så vil alle ejendomsgrænser vises på kortet, og du kan nu klikke med info-pilen på arealet. For de fleste ejendomme vil der være ejeroplysninger blandt oplysningerne.   

 

Viden Lærebøger og værktøjer