Bynaturen i hverdagslivet

Med et sociologisk udgangspunkt undersøger rapporten, hvordan byens grønne områder bruges og opleves som en integreret del af menneskers livsstil og livsførelse

Forfattere: 
Lars Kjerulf Petersen og Signe Svalgaard Nielsen
Årstal: 
2011
Udgiver: 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7073-216-1
ISBN (internet): 
1600-0048

'Bynaturen i hverdagslivet' er et sociologisk studie af, hvordan byens borgere bruger og oplever de grønne områder i byen.

Interview og observationer i byens grønne rum
Studiet bygger på kvalitative interviews og observationer i de fire københavnske bydele Vanløse, Ydre Nørrebro, Christianshavn/Holmen og Sundby/Ørestaden. Undersøgelsen peger bl.a. på forskellige former for social interaktion knyttet til anvendelsen af de grønne områder: sammen med de nærmeste, uformelle netværk, mødet med dem man ikke kender og alenesteder/alenetid.  

Der indgår også en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse rettet mod borgere i hele København og Frederiksberg, om deres anvendelse af byens grønne områder. 

Hent rapporten 'Bynaturen i hverdagslivet' (pdf)

Rapporten er bygget op omkring tre centrale temaer:

  • Hverdagen i og med de grønne områder: De grønne ormåder som holdepunkter, frirum og mødesteder i byens hjemlighed. 
  • Sociale funktioner i de grønne områder: De grønne områder som fysisk ramme for hjemlige aktiviteter, hvor borgerne bliver vidner til hinandens liv og byens mangfoldighed 
  • Natur- og landskabskvaliteten: Hvordan de grønne byrum skaber variation i bylandskabet og kontrast til det bebyggede rum

 

Viden Forskning