Dansk friluftsliv i det 21. århundrede

Perspektiv på udviklingen i dansk friluftsliv: Afsluttende artikel med baggrund, diskussion og konklusioner 

Forfattere: 
Søren Andkjær
Årstal: 
2004
Udgiver: 
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Artiklen 'Dansk friluftsliv i det 21. århundrede - Perspektiv på udviklingen i dansk friluftsliv' er den afsluttende artikel for forskningsprojektet Dansk friluftsliv i det 21. århundrede – pædagogik og perspektiver. 

Overbliksartikel om dansk friluftsliv
'Dansk friluftsliv i det 21. århundrede - Perspektiv på udviklingen i dansk friluftsliv' giver et overblik over udviklingen inden for friluftslivet i Danmark i det 21. århundrede, og reflekterer over en fremtidig udvikling. 
Se hele artiklen 'Dansk friluftsliv i det 21. århundrede - Perspektiv på udviklingen i dansk friluftsliv'

Et mangfoldigt dansk friluftsliv
Forfatteren formidler spændvidden og mangfoldigheden i dansk friluftsliv - fra udøvelsen af det tradtionelle, nordiske friluftsliv til friluftsliv inspireret af den mere actionprægede engelsk/amerikanske outdoortradition. 

Arbejdsformer, pædagogiske mål og værdier i friluftslivet
Artiklen giver en forståelse for de forskellige arbejdsformer, pædagogiske mål og værdier, som ligger bag forskellige former for friluftsliv i dag. 

 

Viden Forskning