Danskernes friluftsliv

Danskerne besøger naturen mere end 100 millioner gange hvert år – men hvad laver de?  

Forfattere: 
Frank Søndergaard Jensen
Årstal: 
1998
Udgiver: 
Forskningscentret for Skov & Landskab
ISBN (papir): 
87-7903-021-1

Danskerne er hyppige gæster i naturen. Og det gælder næsten alle voksne danskere. Kun omkring en tiendedel angiver, at de ikke har besøgt naturen i det åbne land uden for byerne inden for det sidste år. Og det skønnes, at det samlede antal besøg til skov, strand og anden natur ligger på omkring 110 millioner.

Nationale undersøgelser i 1994/95 og 2007/08
Opgørelserne stammer fra repræsentative spørgeskemaundersøgelser foretaget af Københavns Universitet. Undersøgelserne er blevet foretaget i midten af 1990’erne og gentaget i 2007/2008. Tallene viser, at antallet af besøg i naturen ligger nogenlunde konstant, samt at skoven er den mest besøgte naturtype i begge perioder.

Naturen tættere på boligen
Selvom det overordnede billede er ret ens, så ser det alligevel ud til, at brugen af naturen ændrer sig på nogle punkter. En af de mest markante ændringer er, at flere besøg foregår til et naturområde, der ligger tæt på bopælen. I de nyeste tal var 39 % indenfor 2 km mens dette tal kun var 26 % tidligere. Samtidig, så transporterer langt flere sig ud i naturen til fods end tidligere. Hvor bilen tidligere var langt den hyppigste transportform, så transporterer danskerne sig lige så ofte til fods som i bil (begge ca. 45 % af besøgene).

Mere om undersøgelserne
Resultaterne fra undersøgelserne om danskernes naturbesøg findes dels i en samlet rapport tallene fra 1990’erne, dels i en lang række såkaldte videnblade med de nye tal.

Se rapporten ”Friluftsliv i det åbne land 1994/95”

Videnblade om tallene fra 2007/08 findes på Videntjenesten (adgang kræver normalt abonnement)

Du finder også tal her i Friluftsrådets publikation ”Fakta om friluftslivet i Danmark”

Viden Forskning