Folkesundhed og brug af grønne områder i Danmark

Opsummering af det tværvidenskabelige SUSY Grøn - et samarbejde mellem Skov & Landskab og Statens Institut for Folkesundhed

Forfattere: 
Ulrika K. Stigsdotter, Ola Ekholm, Jasper Schipperijn, Mette Toftager, Thomas B. Randrup, Peter Bentsen, Morten Grønbæk og Finn Kamper Jørgensen
Årstal: 
2011
Udgiver: 
Skov & Landskab, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
978-87-7903-542-3

SUSY står for Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne. De store, nationale, repræsentative undersøgelser belyser befolkningens sundhed og sygdom ud fra de faktorer, der spiller ind på den. SUSY er gennemført i 1987, 1994, 2000, 2005 og 2010 af Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten 'SUSY Grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark' bygger på tallene fra 2005, som omfatter 21.832 voksne danskere. Data er indsamlet ved personligt interview i svarpersonernes hjem (14.566 respondenter) og et spørgeskema (11.238 respondenter).
Hent rapporten SUSY Grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark

I SUSY-undersøgelsen 2005 indgik tre spørgsmål om brug af grønne områder. Rapporten præsenterer de vigtigste resultater inden for fem emner:
1. Helbredsrelateret livskvalitet
2. Stress  
3. Svær overvægt
4. Fysisk aktivitet
5. Brug af grønne områder.

Viden Undersøgelser og evalueringer Forskning