Friluftsforskning gennem 40 år - danskernes skovbesøg

Siden 1970’erne er der systematiske undersøgelser af danskernes brug af og ønsker til skovene

Forfattere: 
Frank Søndergaard Jensen og Niels Ehlers Koch
Årstal: 
1997
Udgiver: 
Forskningscentret for Skov & Landskab
ISBN (papir): 
1601-6734

”Projekt Skov og Folk” var i 1970’erne et nybrud i indsamlingen af viden om danskernes friluftsliv. Statens Forstlige Forsøgsvæsen begyndte at tælle biler ved udvalgte parkeringspladser og stille danskerne spørgsmål om deres skovture med landsdækkende repræsentative spørgeskemaundersøgelser. Siden er undersøgelserne blevet gentaget af flere omgange, så vi i dag har sammenlignelige data gennem 4 årtier.

Skoven - et populært besøgsmål
Danskerne foretager i omegnen 70 millioner skovbesøg i løbet af et år (2007/08). Antallet af besøg steg fra ca. 65 millioner besøg i 1970’er frem til 1990’erne, hvorefter det faldt en lille smule frem til det nuværende niveau. Vores besøgsmønster er til gengæld ændret noget siden de første målinger. Der er blevet en større andel af kortere besøg og færre meget lange besøg i skoven. Vi besøger oftest skove, som vi nemt kan komme til: I 8 ud af 10 besøg er der mindre end en halv times transporttid til skoven. Andelen af besøg med under 15 minutter til skoven er steget til 40 % fra 30 % i 1970’erne. Til gengæld er der lidt flere, der anvender rigtig lang tid på transport, så gennemsnittet er stort set ens på 29 minutter.

Det vil vi gerne opleve
Undersøgelserne i både 1970’erne 1990’erne undersøgte, hvad danskerne gerne ville opleve i skoven. De såkaldte præferencemålinger blev lavet ved at præsentere svarpersonerne for både fotos og tekst (ord). Det overordnede billede er, at befolkningen især gerne vil opleve løvskov, vand og dyr, samt at stilhed var det allerhøjest prioriterede ord. Synlig menneskelig påvirkning i form af faciliteter eller træer på rette linjer trækker ned. Men sjovt nok scorer moden bøgeskov med træer af samme alder højt i præferencemålingerne. Men forklaringen er sandsynligvis, at dette skovbillede ikke opfattes som et intensivt dyrket areal af svarpersonerne. 

Læs mere her

Friluftsliv i skovene 1976/77 - 1993/94 

Se videnblade om de nyeste undersøgelser af friluftslivet i skovene.

Viden Forskning