Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder

Undersøgelsen kortlægger den faktiske anvendelse af skove og naturområder landet over. Den bygger på optællinger af parkerede biler ved skove og naturområder og spørgeskemaer med lige over 40.000 besvarelser 

Forfattere: 
Frank Søndergaard Jensen
Årstal: 
2003
Udgiver: 
Miljøministeriet, Forskningscentret for Skov & Landskab
ISBN (papir): 
87-7903-157-9
ISBN (internet): 
0907-0346

Hvordan bruges den enkelte skov eller et konkret naturområde til friluftsliv? Hvor mange gæster kommer der, hvilke aktiviteter laver de, og hvor længe varer besøget? Hvor lang tid har de brugt på at komme til området og hvad synes de om faciliteterne og det at møde andre gæster i området? Det er hovedspørgsmålene i undersøgelsen 'Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder'.

Se hele undersøgelsen 'Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder'

Mere end 40.000 besvarelser fra skovbesøgende
Undersøgelserne er baseret på egentlige optællinger af den nuværende faktiske anvendelse af skovene og naturområderne. Der er svar fra lige over 40.000 besøgende, der er har besøgt skove og naturområder med bil. Data i undersøgelsen er fra 1996/97, og giver et landsdækkende snit med mulighed for at zoome ned i mange naturområder. Svarprocenten var 46.7.

Tælling af biler parkeret ved skove og naturområder 
Med hjælp fra skov- og landskabsforvaltere blev antallet af biler på parkeringspladser ved grønne områder og skove talt op manuelt. Undersøgelsen svarer på en række spørgsmål om brug af skove og naturområder, blandt andet:

  • Bil-besøg pr. år og ved spidsbelastning - og omfanget af udenlandske turisters og feriegæsters bil-besøg
  • Varigheden af bilisternes besøg, gruppestørrelsen pr. bil og bilisternes fordeling til forskellige aktiviteter ved skov/naturbesøget
  • Bilisternes brug af og holdning til publikumsfaciliteterne og til andre andre gæster
  • Færdsel uden for vej og sti og bilisternes kendskab til ejerforholdet for det besøgte skov/naturområde
  • Transporttiden og transportafstanden på turen ud til besøgsområdet.

 

Viden Undersøgelser og evalueringer