Friluftsliv og huspriser

En række undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem nærhed til grønne områder og den pris, man kan få for huse. Se en opsamling af den eksisterende danske viden her

Nærhed til grønne områder afspejler sig i huspriserne. Det har en række undersøgelser vist.

I Danmark er der for eksempel lavet beregninger i Århus af hvordan parker, naturområder og strand/kyst påvirker huspriserne. Undersøgelsen 'Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins' viser, at arealet af parker og naturområder påvirker husprisen ud til en radius på 1 kilometer. Forskerne bag disse undersøgelser finder også faldende huspriser, jo længere væk fra stranden/kysten husene ligger. Denne effekt er dog kun dokumenteret inden for 500 meter fra vandet.
'Se undersøgelsen 'Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins' af Thomas Hedemark Lundhede m.fl.

Statslig skovrejsning ses på huspriser
I undersøgelsen 'Værdisætning af statslig skovrejsning' beregner forfatterne, hvordan to nye, bynære skovrejsninger påvirker huspriserne. Rapporten konkluderer, at den lokale kontekst spiller ind på resultaterne. Men både 100 hektar ny skov ved True (Århus) og 60 hektar ny skov ved Bakkely (Vemmelev) viser en effekt på huspriserne.
Se undersøgelsen 'Værdisætning af statslig skovrejsning' af Signe Anthon m.fl.

Andre forhold end muligheden for friluftsliv kan spille ind
Begge projekter viser, at der er en sammenhæng mellem husets beliggenhed i forhold til grønne områder og prisen. Projekterne viser dog også, at priseffekten afhænger af en række andre lokale forhold og varierer mellem forskellige regioner og byer. Effekten behøver heller ikke kun at være forbundet med muligheden for friluftsaktiviteter. For eksempel har udsigten sandsynligvis stor indflydelse.

Viden Forskning