Friluftslivet i Danmark 2018: Mål, middel og værdier

Oplæg, konklusioner og billeder fra konferencen 'Friluftslivet i Danmark 2018' på Skovskolen 7.-8. maj 

Konferencen 'Friluftslivet i Danmark 2018: Mål, middel og værdier' blev holdt på 7.-8. maj 2018 på Skovskolen i Nødebo.

Her mødtes 100 praktikere, forenings- og organisationsfolk, ansatte i den kommunale sektor, undervisere, studerende og forskere for at få nyeste viden og debattere friluftslivets værdier. 

Se programmet for konferencen

Gennem oplæg, markedsplads, workshops og ekskursioner i lokalområdet fik deltagerne indblik i, hvad vi ved anno 2018 om pædagogisk og rekreativ brug af friluftsliv, og hvilke initiativer eksisterende og kommende nationalparker og naturparker har taget til gavn for friluftslivet.

Paneldebat om konkrete friluftsinitiativer
På konferencen var der paneldebat om hvilke konkrete friluftsinitiativer og projekter, der kan bidrage til udvikling af friluftsliv i Danmark. I panelet var repræsentanter fra:

  • Danmarks Naturfredningsforening 
  • Friluftsrådet 
  • Landbrug & Fødevarer 
  • VisitNordsjælland 
  • Dansk Skovforening
  • Naturstyrelsen

Find oplæg fra konferencen

Introduktion til friluftskonferencen med afsæt i de friluftspolitiske tiltag
Erik Mygind, lektor, IGN, KU

Friluftslivets værdier i samfundsperspektiv – rationaler
Steen Nepper Larsen, lektor, DPU Århus 

Friluftsliv som middel – det pædagogiske og institutionaliserede friluftsliv
Søren Andkjær, lektor, Institut for Idræt og Bio­mekanik, Syddansk Universitet

Pædagogiske refleksioner
Jakob Haahr, adjunkt, Institut for Idræt, Aarhus Universitet 

Nationalpark Skjoldungernes Land – betydning og perspektiver
Anders Bülow, nationalparkchef

Nationalpark Thy
Bo Immersen, projektleder – formidling og friluftsliv

Naturpark Amager
Hans Henrik Christensen, skovrider

Introduktion til Kongernes Nordsjælland
Jens Bjerregaard Christensen, skovrider 

Udvikling af friluftslivet set i et norsk perspektiv
Annette Bischoff, institutleder, Sydnorsk Universitet 

Fremtidige initiativer
​Konferencen mundede ud i følgende konkrete initiativer til hvordan friluftslivet kan udvikles på tværs af offentlige og private aktører:

  1. Udvikling af friluftslivet på lokalt niveau som samarbejde på tværs mellem forskellige private og offentlige aktører. Støttes meget gerne på organisationsniveau. Drivkraften ligger i lokalsamfund, hvor ildsjæle med ideer går sammen med for eksempel skovejere, landmænd, Danmarks Naturfredningsforening eller Naturstyrelsen om at udvikle stisystemer til glæde for lokalbefolkningen, besøgende og turister.
  2. Jordbytteprojekter, hvor mere urentabel landbrugsjord tages ud af produktion, og nye naturområder åbnes for bl.a. friluftsliv. Støttet af Landbrug og Fødevarer.  
  3. Mere ambitiøs involvering af politikere. Etablering af en naturfond, hvor store beløb afsættes til opkøb af værdifulde naturområder, korridorer og bynær natur for at give plads til natur og friluftsliv. Udgangspunktet er de dokumenterede potentialer, friluftsliv rummer mht. fysisk aktivitet, social og mental helse. 

Evaluering af konferencen og ideer til næste konference
Konferencen 'Friluftsliv i Danmark 2018' er starten på en tradition om hvert andet år at tage ’temperaturen’ på friluftslivets udvikling i Danmark. Samtidig er den en videreførelse af konferencen 'Turfriluftsliv', der blev holdt på Sletten ved Silkeborg i 2016. Næste konference forventes afholdt med Syddansk Universitet som tovholder i samarbejde med interesserede partnere.
Hent evalueringen af konferencen og se ideerne til næste konference

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde