Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk

Forbrug knyttet til friluftslivet har en positiv effekt på nationaløkonomien, som belyses i rapporten 'Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk'

Forfattere: 
Lars Bo Jacobsen, Frank Søndergaard Jensen, Fatemeh Bakhtiari, Bo Jellesmark Thorsen,
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
ISBN: 978-87-92591-48-7

Rapporten 'Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk' er det første forskningsbaserede bud på, hvad danskernes forbrug knyttet til friluftsliv betyder for nationaløkonomien.

Friluftsliv skaber omsætning
Forbrug i forbindelse med friluftsliv skaber aktivitet i forskellige erhverv gennem forbrug af varer, som for eksempel tøj, udstyr, bøger og blade. Samtidig gavner det en række serviceerhverv i form af forbrug på transport, fortæring, overnatning, mv.

Se hele rapporten 'Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk'

Eksempler på friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i Danmark i 2013:

  • Danske husstande bruger i gennemsnit 11.157 kr. årligt på friluftsaktiviteter her i landet
  • Danskerne har et samlet forbrug på ca. 29 milliarder kr. årligt knyttet til friluftsaktiviteter
  • Danskernes friluftsaktiviteter giver beskæftigelse til over 37.000 personer – svarende til godt 28.000 fuldtidsjob.

Der er udgivet en række videnblade, der formidler centrale pointer fra rapporten.
Se videnbladet 'Friluftsliv og nationaløkonomi'

Du kan få adgang til at se de andre, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

 

Viden Forskning