Holdninger og ønsker til Danmarks natur

Hvordan ser befolkningen på vores natur og naturforhold - og hvilke ønsker har de? Det svarer undersøgelsen her på

Forfattere: 
Berit C. Kaae og Lene Møller Madsen
Årstal: 
2003
Udgiver: 
Miljøministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab
ISBN (papir): 
87-7903-155-2
ISBN (internet): 
1397-5331

Rapporten beskriver resultaterne en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 1200 besvarelser - svarende til en svarprocent på 61. 

Se hele undersøgelsen om holdninger og ønsker til Danmarks natur

Naturen i hverdagslivet
Undersøgelsen viser, at naturen for danskerne har forskellige betydning i hverdagslivet. Den indeholder blandet andet et afsnit om aktiviteter og motiver i friluftslivet.

Mangfoldige holdninger og ønsker til natur 
Blandt konklusionerne i undersøgelsen er: 

  • Naturen er vigtig for rekreativ udfoldelse og naturbesøg er især motiveret af ønsker om naturoplevelse, fred og ro, styrkelse af familiens sociale bånd og i mindre grad af ønsket om motion og social stimulering 
  • Naturen opleves meget forskelligt – for eksempel som en mulighed for refleksion, som et rum for socialt samvær, som et spisekammer og et sted for fysisk udfoldelse, som et refugium og som et sted for religiøs refleksion
  • Barndommens natur spiller i høj grad en rolle som referenceramme og som erfaringer, der gives videre til de næste generationer. Naturen spiller på den måde en vigtig rolle i socialiseringen.
Viden Forskning