Natur og sundhed

Rapporten undersøger sammenhængen mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed

Forfattere: 
Thomas B. Randrup, Jasper Schipperijn, Berit Ipsen Hansen, Frank Søndergaard Jensen og Ulrika K. Stigsdotter
Årstal: 
2008
Udgiver: 
Skov & Landskab, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
0907-0338

Undersøgelsen analyserer, hvilken betydning grønne områder har for mental sundhed. Målet har været at få viden om sammenhængen mellem grønne områders udtryk og brug i forhold til borgere og brugeres sundhed.

Her kan du se hele hæftet Natur og sundhed - sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed (pdf)

Oplevelsesværdier i de grønne områder
Den tværfaglige undersøgelse bygger på et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og fire kommunale »grønne« forvaltninger og sundhedsforvaltninger. Undersøgelsen karakteriserer oplevelserne i en række grønne områder gennem et oplevelsesværdiindeks.

'Natur og sundhed - sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed' konkluderer blandt andet, at: 

  • Brugere, borgerne og institutioner primært efterspørger stille, rolige og trygge oplevelser ved besøg i grønne områder - altså afstressende oplevelser
  • Der er tilsyneladende sammenhæng mellem brugen af grønne områder og graden af, hvor stressede beboere omkring et område er.
Viden Forskning