Praksiseksempler: Formidling i friluftsliv

Fra direkte naturformidling til apps og skilte
Praksiseksempler

Hjemmesiden www.friluftsliviskolen.dk samler materiale og redskaber til lærere, der vil integrere friluftsliv i undervisningen i skolen