Et marint område som ramme om en større fortælling

I udviklingsprojektet Naturpark Randers Fjord formidles naturoplevelserne i et større område på og omkring fjorden til borgere og turister

I Naturpark Randers Fjord formidles opevelsesmulighederne i et større, marint, område. Foto: www.naturparkrandersfjord.dk.

Hvordan udvikler man naturoplevelserne i et marint område? Og hvordan formidler man de nye oplevelsesmuligheder til borgere og turister, så de gerne kommer igen efter nye oplevelser? De udfordringer har været omdrejningspunktet for arbejdet med Naturpark Randers Fjord.

Formdling af et variereret marint område
Med udviklingsprojektet Randers Fjord formidles mulighederne omkring fjorden samlet – fra vandreture til fiskemuligheder og fortællinger om området. For at favne de forskelligartede naturoplevelser, der er ved Randers Fjord, er området delt op i syv zoner med hver deres kendetegn.

Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske Naturparker. Se mere om formidlingen af det marine område på www.naturparkrandersfjord.dk

Praksiseksempler