Fælles fortælling om natur og kultur når bredt ud

På Sydfyn er centrale aktører inden for natur og kultur gået sammen om arbejdet med at markedsføre områdets oplevelser for skoleklasser

Skovsgård Gods er en af de aktivitetsudbydere, som er repræsenteret på lejrskoleportalen, der dækker Sydfyn. Foto: Lejrskoleportalen.dk

Med samarbejde kan man nå længere ud med sit budskab og nå målgrupper, man ellers ikke ville kunne nå. Det er erfaringen fra projektet Lejrskoleportalen, der samler en række aktivitetsudbydere på Sydfyn om markedsføring af oplevelser inden for natur og kultur.

Fælles indgang til Sydfyns oplevelser i friluftsliv og kultur
Projektet er mundet ud i hjemmesiden lejrskoleportalen, der samler og formidler de muligheder Sydfyn giver for oplevelser i natur, friluftsliv og kultur. Områdets særkende med lange kyststrækninger og gode rammer og lystfiskeri er tænkt ind i projektet. Målgruppen er skolelærere, der arrangerer lejrskoler og ture for deres elever. Ved at gå sammen om markedsføringen og formidlingen når den enkelte aktør længere ud end med egne selvstændige sider.

Besøg Lejrskoleportalen her

Opbygningen og udviklingen af projektet lejrskoleportalen blev støttet af Friluftsrådet, Fiskeriudvikling, Den Europæiske Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

 

 

Praksiseksempler