Med mobilen ud i naturen - håndholdt geografisk information

Videnbladet kan bruges til at skabe overblik og kvalificere fremtidige beslutninger om at bruge mobilt internet til formidling i friluftslivet

Forfattere: 
Søren Præstholm, Niels Ejbye-Ernst og Thomas Theis Nielsen
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Videntjenesten, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
ISBN (papir): 
6.0-7

Udviklingen af apps og websites til friluftsliv er steget voldsomt gennem de seneste år. Videnbladet her forsøger at skabe overblik over emnet og præsenterer de vigtigste pointer fra en længere artikel publiceret i bladet Geografisk Orientering.

Samspillet mellem udbyder, bruger og sted
Videnbladet hjælper til en afklaring af hvilket samspil man ønsker at skabe mellem udbyder, bruger og sted.

Hent videnbladet 'Håndholdt geografisk information - med mobilen ud i naturen'

Fem slags formidling
I videnbladet skitseres fem forskellige typer af formidling baseret på relationen mellem udbyder, bruger og sted:

  1. Klassisk formidling - som for eksempel papirfoldere i naturområder
  2. Interaktion og deling - hvor brugeren kan gemme egne favoritter og dele indhold med andre
  3. Inddragelse og deltagelse - crowd-sourcing, hvor brugeren nemt kan give tilbagemeldinger til udbyderen og birdrage med viden i form af data
  4. Konkurrence og spil - hvor legen er det centrale, men udbyderen også kan indbygge særlig formidling
  5. Læringsaktiviteter - hvor der er særligt fokus på læring gennem formidling og aktiviteter i omgivelserne

Der findes en række andre videnblade om friluftsliv udgivet af Videntjenesten. Du kan få adgang til at se flere videnblade, hvis du tegner abonnement hos Videntjenesten.

 

 

Viden Lærebøger og værktøjer