Naturvejledning for børn og unge i Norden

Rapporten beskriver de vigtigste resultater af et et-årigt projekt for 25 naturvejledere om naturvejledning for børn og unge i nordiske lande

Forfattere: 
Mette Aaskov Knudsen og Poul Hjulmann Seidler
Årstal: 
2013
Udgiver: 
TemaNord
ISBN (papir): 
978-92-893-2549-3

'Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries' er et et-årigt udviklingsprojekt, hvor 25 naturvejledere fra hele norden har samarbejdet om at samle og formidle gode eksempler på naturformidling for børn og unge. 

Hent rapporten Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Overblik over gode formidlingsmetoder
Målet med projektet har været at skabe et overblik over gode formidlingsmetoder, der kan stimulere børns naturforståelse og opmuntre dem til at engagere sig i bæredygtig udvikling.

Ejerskab hos børn og unge
Projektet fokuserede på naturvejlederens potentiale til at gennem aktiviteter at skabe ejerskab hos børn og unge, så de reflekterer over deres naturoplevelser og sætter dem i et bredere perspektiv. 

Ramme for nordisk samarbejde
Samtidig har projektet skabt en ramme for, hvordan naturvejledere i Norden kan samarbejde og dele positive oplevelser og erfaringer med naturformidling. 

 

Viden Dokumentation og udviklingsarbejde