Sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog

Idekataloget samler teori og praksiseksempler på hvordan medarbejdere, politikere, planlæggere og ledere i landets kommuner kan arbejde med sundhed i naturen

Forfattere: 
Eva Skytte, Dansk Skovforening
Årstal: 
2013
Udgiver: 
Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen
ISBN (papir): 
ISBN 978-87-87058-13-1
ISBN (internet): 
ISBN 978-87-87058-14-8

I idekataloget 'Sundhed og livskvalitet i naturen' finder du viden om og ideer til, hvordan natur og grønne områder kan bruges til at fremme borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet både i forbindelse med forebyggelse, helbredelse og rehabilitering.

Hent 'Sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog'

Teori og praksis om sundhedsarbejde i naturen
Hæftet er opdelt i to dele. I første del præsenteres teori på området, mens anden del er en række eksempler på, hvordan man forskellige steder i landet og for forskellige borgergrupper har grebet sundhedsarbejde i naturen an.

Redskab til fagfolk der arbejder med sundhed i naturen
Hæftet henvender sig til alle landets kommuner på tværs af forvaltninger, til ledere, politikere, planlæggere og medarbejdere, som arbejder med sundhed
og trivsel for borgerne - og til mulige samarbejdspartnere, fx patientorganisationer, idrætsklubber m.fl .

Inspiration til at få flere ud i naturen
Målet med idekataloget 'Sundhed og livskvalitet i naturen' er at inspirere til, at mange flere mennesker i fremtiden kan bruge naturen og de grønne områder i dagligdagen, både på egen hånd og i forskellige kommunale, private og frivillige tilbud.

Viden Lærebøger og værktøjer