Bedre adgang til naturen med Spor i Landskabet

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver befolkningen mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Det sker ved frivillig etablering af stier på privat jord, både i skove og i det åbne land

Den årlige Sporenes Dag lokker mange til.

Siden starten i 1997 er der etableret over 180 spor i landskabet fordelt over hele landet. Projektet har skabt en platform for dialog og samarbejde mellem friluftslivets udøvere og lodsejerne. Lodsejerne får mulighed for at bruge det nye spor som et springbræt til at skabe forståelse og interesse for produktionen i landbruget.

Frivilligt samarbejde
Med Spor i Landskabet får befolkningen nemmere adgang til nye steder og oplevelser i naturen og et bedre kendskab til naturen. Projektet bygger på frivilligt samarbejde, og lodsejere, der etablerer stier, kan til enhver tid nedlægge sporet og trække sig ud af projektet. Samtidig har lodsejeren også mulighed for at styre gæsternes færden fx ved at lukke sporet i perioder med jagt.

Sporenes Dag
Ved at etablere en sti som et Spor i Landskabet er stien med i den fælles markedsføring og en del af begivenheden Sporenes Dag én gang om året. Sporet vises på hjemmesiden www.spor.dk og de frivillige bag projektet får mulighed for at udarbejde en egen folder til sporet i samarbejde med sekretariatet bag Spor i Landskabet.

Sekretariatet bag Spor i Landskabet bidrager med råd og vejledning til frivillige og lodsejere i etableringen af nye stier. Se mere om Spor i Landskabet og download eksempler på foldere på Spor i Landskabets hjemmeside

Bredt samarbejde bag
Spor i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem:

Kommunernes Landsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Landbrug & Fødevarer
Landdistrikternes Fællesråd
Naturstyrelsen

Praksiseksempler