Bjergene i Sinding

I Sinding er landskabet blevet langt mere tilgængeligt for offentligheden gennem samarbejde mellem private lodsejere og offentlige myndigheder

Stierne ved bjergene i Sinding går gennem historiske interessepunkter. Foto: Fra folderen om stierne.

Omkring Sinding er et større areal blevet tilgængeligt for borgere, der gerne vil have oplevelser med kultur og natur. Det er sket gennem et stisamarbejde mellem private lodsejere og offentlige myndigheder.

Otte kilometer naturstier
Området kaldes nu bjergene i Sinding, fordi områdets gamle stednavne typisk slutter på ’bjerg’, ’høj’ og ’dal’. I alt er der etableret fire kilometer naturstier på den 8 km lange strækning.

Primært privatejet område
Hovedparten af stierne er etableret som ubefæstede stier, og det meste af området er privatejet. Stierne går gennem historiske interessepunkter omkring Sinding, der alle er beskrevet i en fælles folder om Bjergene i Sinding. 
Se mere om bjergene i Sinding i projektets folder (PDF, åbner i nyt vindue)

 

Praksiseksempler