Blå støttepunkter langs øhavet

Langs det sydfynske øhav er anlagt 19 støttepunkter med forskellige faciliteter, der skal støtte havfriluftslivet

Et af de 19 Blå Støttepunkter, der etableret langs det sydfynske øhav. Foto: LUMO Arkitekter

Helt tæt på det sydfynske nøhavs kyster er placeret 19 Blå Støttepunkter. De Blå Støttepunkter omfatter for eksempel primitiv overnatning, grejopbevaring, toiletfaciliteter, bålpladser og andre faciliteter målrettet friluftsfolk til havs. Punkterne er let tilgængelige, både når man kommer fra søsiden, og når man er på vej ud i bølgerne. 

Tæt på kysten hele vejen rundt
De Blå Støttepunkter langs øhavet er efter dispensation bygget inden for strandbeskyttelseslinjen. Dispensationen er givet efter et tæt samarbejde mellem Naturturisme I/S og Naturstyrelsen om design og lokaliteter.

Led i friluftsstrategi
Det 19 Blå Støttepunkter er en udmøntning af en friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav, som Naturturisme I/S har udarbejdet. I friluftsstrategien er seks indsatsområder:

  • Havkajaksejlads
  • Lystfiskere
  • Lystsejlere
  • Dykkere og undervandsjægere
  • Surfere
  • Almindelige naturnydere

Se friluftsstrategien for det sydfynske øhav

Praksiseksempler