Byggetegninger til en bålhytte

I Naturstyrelsens eksempelsamling findes byggetegninger til en klassisk bålhytte

Naturstyrelsen har udgivet en eksempelsamling med småbygninger, der er tilpasset det danske landskab og byggeskik. Et af eksemplerne, der findes offentlige byggetegninger til, er en klassisk bålhytte.

Se byggetegninger til bålhytten 

I eksempelsamlingen er også en bålhytte med shelter - se byggetegninger til en bålhytte med shelter

Byggetegninger til fri brug
Eksempelsamlingens byggetegninger er frie til brug for andre offentlige myndigheder, private organisationer, foreninger, mv. 

Se hele Naturstyrelsens eksempelsamling

Læs mere om vilkår for brug af designprogrammet.

Praksiseksempler