Danske fjernvandreveje

Europa har mere end 50.00 km fjernvandreveje – heraf flere i Danmark

Fjernvandreveje er et net af 12 lange vandreveje, der knytter regioner og lande sammen over lange afstande. Typisk følger fjernvandrevejene eksisterende vandreveje.

Samarbejde siden 1969
Initiativet til et europæisk samarbejde om fjernvandreveje kom fra Tysklands vandreforening og blev realiseret i 1969. Siden er samarbejdet løbende udvidet. Flere danske vandreveje er med i det europæiske net af fjernvandreveje.

Midtjyllands fjernvandrevej
Molsruten i Midtjylland er en del af fjernvandrevej E1.
Læs mere om fjernvandrevej E1 på Molsruten hos Dansk Vandrelaug Århus  

Fjernvandrevej gennem Jylland
Hærvejen gennem Jylland er en del af fjernvandrevej E1, som går fra Middelhavet i Italien og gennem Schweitz og Tyskland.
Læs mere om fjernvandrevej E1 på Hærvejen hos Dansk Vandrelaug

Syddanmarks fjernvandrevej
Fjernvandrevejen E6 går gennem Syddanmark fra Kruså til Nyborg. Ruten går blandt andet ad Gendarmstien, Cykelrute 8, og Øhavsstien og Cykelrute 50
Læs mere om fjernvandrevej E6 gennem Syddanmark hos Dansk Vandrelaug

Sjællands fjernsvandrevej
På Sjælland kan man gå 163 km ad fjernvandrevej E6 fra Korsør til Kastrup – en rute, der blev oprettet af Dansk Vandrelaug i 2000.
Læs mere om fjernvandrevej E6 på Sjælland hos Dansk Vandrelaug

Praksiseksempler