Den omvendte sti - naturen som facilitet

Tit anlægges stier der, hvor naturen giver muligheder for oplevelse og opdagelse. Men det omvendte er også muligt - at skabe natur som en 'facilitet' langs en eksisterende sti. 

Her er naturen bragt ind i et ellers urbant stiforløb. Foto fra Hæfte om friluftsfaciliteter nr. 6 'Oplevelse og opdagelse'

På Utterslev Skole ved København er anlagt en sti, hvor naturen er skabt langs ruten som en særlig mulighed for oplevelse. Langs hovedstrøget gennem Utterslev Skoles bygninger er plantet et bælte af vandplanter, der samtidig håndterer regnvandet. På den måde kommer naturen som element helt ind i skolen, og skaber en særlig naturoplevelse langs skolens eksisterende gangstier. Samtidig bruges området også læringsmæssigt til undervisning i natur og teknik. 

Praksiseksempler