Det starter med en sejldug

Der findes mange gode eksempler på, at læringsfaciliteter starter i det simple og siden udvikler sig efterhånden som brugerne får flere erfaringer og ambitioner

Sejl opsat i naturområde kan udgøre midlertidig overdækket facilitet til udendørs læring

Et svævende halvtag af sejldug, en simpel bålplads, tre træstammer og lidt grej i en kasse kan udgøre en midlertidig læringsfacilitet i naturen og blive begyndelsen til noget større.

Læs mere om faciliteter til udendørs læring i publikationen 'Læring: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 1 (pdf, åbner i nyt vindue)

Sejldug eller telt
En hurtig overdækning til ophold er pæle opspændt med sejldug eller presenning. Ulempen er, at de ofte er af relativ kort levetid. Sejldugen holder således typisk 5-6 år, alt efter kvalitet og eksponering.

Et anden, ret anvendt overdækningsform med bedre holdbarhed end sejldugen har inspiration fra landbrug med teltsystem til frilandssøer. Teltet, der mest af alt ligner en stor tipi, er fastspændt med barduner til alle sider, hvorfra det er muligt at sætte sider på teltet. 

Den simple overdækning kan også være opsat i relation til mere permanente opholdssteder, for eksempel et træskur eller hytte, der suppleres og udvides med et sejldugsoverdækket udeareal til ophold og læring. 

Ofte opsættes sejldugen permanent på pæle eller også som en midlertidig overdækning, hvor sejldugen trækkes ned og op alt efter behov. Eventuelt ned i sikre kasser, der kan aflåses efter brug.

God kontakt med omgivelserne
De midlertidige overdækkede faciliteter med sejldug kan med fordel være rettet mod mindre grupper af børn, en skoleklasse eller daginstitutioner.

Den simple overdækning med sejldug betyder også, at der er meget lys og en god kontakt med omgivelserne. Desuden er det relativt nemt at opsætte og udskifte sejldugen efter behov.

Ulempen er, at de, der opsætter/nedtager sejldugen, skal kende brugen af faciliteten, samt at sejldugen er følsom overfor eksponering af vind og vejr.

Praksiseksempler