Fodsporet: Robust hverdagsnatur og grøn skolevej

Fodsporet er en natursti, som er anlagt langs en nedlagt jernbane. Projektet har givet en række erfaringer med inddragelse af lodsejere i processen

Fodsporet blev anlagt ud fra ideen om et stykke robust hverdagsnatur, hvor man kan gå, løbe, cykle eller lufte hunden i snor på en 2,5 meter bred asfalteret sti gennem de sydvestsjællandske landskaber. Stien er anlagt på den nedlagte jernbanestrækning mellem Slagelse-Næstved og Dalmose-Skælskør.

Bruges som grøn skolevej
Valget af asfalt som belægning har givet mulighed for bred brug Fodsporet. Efter åbningen har det for eksempel vist sig, at skolebørn er en stor og vigtig brugergruppe: Fodsporet fungerer som cykelskolevej for mange børn fra landsbyerne langs stien, der tidligere ikke havde en sikker cykelvej til skole. En anden brugergruppe er folk, der gerne vil have en naturoplevelse på rulleskøjter.

Langs stien er der forskellige faciliteter som f.eks. naturlegepladser, sundhedspladser, bålhytter og shelterpladser.

Partnerskabet bag Fodsporet
Naturstyrelsen ejer stien, mens Næstved og Slagelse Kommuner står for den daglige drift. Nordea-fonden har støttet projektet med 36 mio. kr. Naturstyrelsen har bidraget med 6 mio. kr., mens de to kommuner hver har bidraget med 3 mio. kr. Projektgruppen har omfattende erfaringer med inddragelse af lodsejere i processen lige fra ide til anlæg af stien.

Naturstyrelsen Storstrøm fortæller gerne mere om erfaringerne med etablering, borgerinddragelse, samarbejde med lodsejere og drift af Fodsporet.

Læs mere om Fodsporet og jernbanens historie her hos Naturstyrelsen

Praksiseksempler