Fra støjvold til rekreativt multiområde

Projektet 'En voldsom omvej' i Solrød har omdannet en støjvold ved motorvejen til forskellige aktivitetsområder for beboerne

Støjvoldens hældning gør den oplagt til leg, klatring, kælkning mv. Foto: Sara Eklund.
Motorvejens støjvold er i projektet 'En voldsom omvej' omdannet til rekreations- og aktivitetsområde for beboerne. Foto: Sara Eklund.

I Solrød er en støjvold langs Køge Bugt Motorvejen vendt til en fordel for beboerne. Med projektet En Voldsom Omvej er støjvolden udviklet til et rekreativt område med aktiviteter og anderledes bevægelsesmuligheder. Udgangspunktet er at udnytte støjvoldens potentialer som for eksempel stigningen, formen og nicherne. Aktivitetsvolden er koblet direkte sammen med eksisterende gang-, cykel- og løbestier.

En god omvej
'En voldsom omvej' blev til som en del af det større projekt 'En god omvej', som er udviklet af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med KL og Sund By Netværk. Her blev ni vinderprojekter udvalgt til realisering - heriblandt 'En voldsom omvej'. 
Læs mere om projekterne 'En god omvej' hos Realdania

Evaluering af 'En voldsom omvej'
Brugen af området 'Envoldsom omvej' er blevet evalueret.
Læs mere i Syddansk Universitets evaluering af 'En voldsom omvej' 

 

Praksiseksempler