Fremtidens rummelige naturskole

Randers Naturskole er et godt eksempel på fremtidens rummelige, fleksible og multianvendelige naturskole, der kan favne både små børn, skoler, gymnasier og videregående uddannelser

Randers Naturskole har en lille havn, hvorfra det er muligt at sejle i små eldrevne både. Fugletårnet i baggrunden sikrer et godt overblik over Vorup Enge med et rigt fugleliv

Randers Naturskole er opbygget med en række aktivitetshuse og et science hus, der er indrettet til udeliv og undervisning i naturfag.  

Læs mere om naturskoler og faciliteter til udendørs læring i publikationen 'Læring: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 1 (pdf, åbner i nyt vindue)

I kontakt med naturen
Husene er placeret i en halvcirkel, der egner sig godt til udendørs undervisning i naturen. 

Science huset er fyldt med ny teknologi og mange døre, der kan åbnes direkte ud mod omgivelserne. Elforsyningen kommer fra solceller, der er monteret på naturskolens huse. 

Foran husene er der siddepladser til de mange børn, der kan slå sig ned på trapper rundt om hele byggeriet. Og rundt på arealet er der mange små gruppesteder, mindre bålhuse og småhuse.

Naturskolen indeholder også et historisk værksted og en lille havn, hvorfra det er muligt at sejle med eldrevne, handicapvenlige både og kanoer.

Naturskolen ligger flot ud til Gudenåen med Gudenåparken omkring. Et fugletårn ved naturskolens havn sikrer et godt overblik over Vorup Enge, der har et rigt fugleliv.

Udviklet i takt med erfaringerne
Naturskolen har en lang forhistorie og blev - lige som Rom - ikke bygget på én dag. 

Naturskolen har nu fungeret i mere end 20 år og tidligere har den fungeret i meget mere simple rammer. 

De mange midler til stedet er således tildelt på baggrund af et langt sejt forarbejde, der startet i det helt små og siden er udviklet efterhånden som man fik flere erfaringer og større ambitioner.

Praksiseksempler