Klassisk shelter fra Naturstyrelsens designprogram

Naturstyrelsen har et samlet designprogram for småbygninger i skoven, som er offentligt tilgængeligt og frit til brug

Byggetegninger til Naturstyrelsens klassiske sheltre er frie til brug.

Naturstyrelsens designprogram indeholder en eksempelsamling på småhuse og mindre bygninger, der kan benyttes, når man besøger naturen.

Fælles genkendeligt design
Formålet med eksempelsamlingen er at skabe et fælles design for Naturstyrelsens mindre bygninger. Designprogrammet skal være genkendeligt for skovgæsterne på samme måde som det fælles design af skilte, påklædning, vandretursfoldere mv.

Tilpasset dansk landskab og byggeskik
Bygningerne er tegnet ud fra Naturstyrelsens ønske om småbygninger, som tilpasser sig det danske landskab og byggeskik og som er nemme bygge inden for et passende budget. Se Naturstyrelsens eksempelsamling

Byggetegninger til fri brug
Eksempelsamlingens byggetegninger er frie til brug for andre offentlige myndigheder, private organisationer, foreninger, mv. Læs mere om vilkår for brug af designprogrammet.

Praksiseksempler