Kløverstier: Ruter med lokale fortællinger

Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept startet af Friluftrådet. Ambitionen er at få borgerne til at (gen)opdage deres lokalområde og lege turister i resten af landet

En Kløversti består af fire bynære ruter, der udspringer fra en Kløverstipæl placeret et centralt sted i byen. De fire stier har de faste længder 2½ km, 5 km, 7½ km og minimum 10 km. Stierne slynger sig rundt og forbinder områdets eksisterende aktivitetsmuligheder og seværdigheder.

Stier med historier
Undervejs på ruterne er der små fortællinger fra lokalområdet - det kan være om ruiner, et kloster eller måske et sagn fra gamle dage. Ambitionen med Kløverstierne er at få folk ud i den friske luft og give adgang til oplevelser, historien i gaden, kunst, kultur, natur og de små hemmelige steder.

Inspirationsmøder for frivillige
De enkelte Kløverstier etableres af kommunerne og lokale ildsjæle i samarbejde med Friluftsrådet. 10 Kløverstier var med i det oprindelige projekt, og siden er det blevet til mere end 30 stier landet over. For at motivere få flere til at etablere nye kløverstier afholder Friluftsrådet løbende inspirationsmøder. Her kan du se materiale fra inspirationsmøderne om Kløverstier.

Fælles koncept og design
Kløverstierne har fælles designmanual, skiltedesign og krav til nye ruter. Her kan du se de 11 centrale krav, der skal være opfyldt, for at man kan etablere en Kløversti

Praksiseksempler