Kreativ bevægelse i skoven

Skovparkour.dk handler om at bevæge sig kreativt i skoven - henover, rundt om, ned under. Om kun at lade fantasien sætte grænser

En alternativ tømmerstak, hvor nogle stammer stikker ud og giver mulighed for skovparkour. Men pas på - det kan være farligt, hvis stakken ikke er sikret!

Projektet skovparkour.dk har samlet en masse inspiration og videoklip til bevægelse i naturen. Videoerne er optaget på Skovskolens arealer ved Nødebo, hvor der også er bygget forskellige simple faciliteter.

Du kan se instruktionsvideoklip og læse mere om projektet her 

Med respekt for naturen
Som underviser har man et særligt ansvar. Det er vigtigt, at du respekterer de regler der findes for færdsel i skoven og ikke ødelægger faciliteter, træer eller natur. Så bliver det svært for andre grupper at anvende området. 

Som natur- og skovforvalter eller planlægger kan man med ganske få greb forbedre og understøtte mulighederne for parkour i skoven. 

Et væltet træ, et par store sten, et gedigent hegn rundt om den primitive lejrplads, borde-bænke i solid kvalitet. Eksisterende faciliteter kan nemt gøres attraktive for parkour i skoven. 

Og ved anlæg af nye faciliteter kan man med fordel tænke på at designe og bygget dem, så de kan bruges til mere end den primære funktion.

Som udøver skal man respektere reglerne om adgang og respektere naturen. Bræk ikke grene af træerne og skån helt unge træer. Stendiger er fredede og pas også på ved fortidsminder.

Men pas også på. Brændestabler ser for eksempel vildt inspirerende ud. Lige til at klatre på. Men det kan være livsfarligt, hvis tømmeret ruller. På Skovskolen er et forsøg med en særlig sikret brændestabel nedlagt, fordi den viste sig at blive ustabil, da træet tørrede ud.

Vær ligeledes også opmærksom væltede træer. Der kan være spændinger i træet og særligt, hvor flere træer er filtret sammen, er der fare på færde. 

Får du brug for hjælp?
Har du spørgsmål eller brug for hjælp vedrørende faciliteter og nye projekter kan du kontakte Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling (Skovskolen), Street Movement og Gerlev Idrætshøjskole, der står bag projektet. 

Skovparkour.dk er blevet støttet af TrygFonden og Tips- og Lottostøtte til Friluftslivet via Friluftsrådet.  

Praksiseksempler