Leg: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 2

Friluftsfaciliteter som ramme om leg er emnet for 'Leg: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 2'

Forfattere: 
Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Sandra Gentin
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
ISBN (papir): 
978-87-7903-703-8
ISBN (internet): 
978-87-7903-704-6

Hvad ved vi om hvordan børn bruger arealer til leg, og hvordan kan man skabe rammer for børn, der kombinerer natur og leg? Det er omdrejningspunktet for hæftet om friluftsfaciliteter 'Leg'.
Her kan du se hele publikationen 'Leg: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 2

Hæftet introducerer til, hvordan legepladser kan bygges med forskelligt fokus, for eksempel motion, fordybelse i naturforhold, udfordringer til teknologiinteresserede børn eller æstetiske kvaliteter. Hæftet synliggør de forskellige synsvinkler på legepladser, som spiller ind i ideudviklingen og planlægningen, og er et redskab til at kvalificere beslutningerne undervejs i et legepladsprojekt. I hæftet findes også generelle overvejelser og principper for legepladser og en samling eksempler til inspiration til legefaciliteter i naturen.    

Serien af hæfter om friluftsfaciliteter henvender sig til en bred vifte af personer og grupper, der overvejer, planlægger og etablerer friluftsfaciliteter.

Se de andre hæfter i serien

Viden Lærebøger og værktøjer