Legeskibet: Ramme om formidling og oplevelser i danske havnebyer

Ideen i projektet 'Legeskibet' er at revitalisere de blå byrum i Danmark ved at skabe nye rammer om lege, historieformidling og oplevelser

Børn leger på kajen. Foto: Legeskibet.dk

Med en lang række aktiviteter de kommende år ønsker Legeskibet at stimulere og inspirere til mere fælleskab, bevægelse og leg i de danske havnebyer 

Læs mere om projektet og tilknyttede faciliteter på dette link til legeskibet 

Legematroser og borgerinvolvering skaber aktiviteter
Legeskibet lægger fysisk til i Danmarks havnebyer i en uge eller to ad gangen, hvor ansatte ”legematroser” fra Gerlev Legepark i samspil med havneområdets beboere og øvrige borgere skaber aktiviteter på kajen. 
 
Legeskibet sejler rundt i sommerhalvåret og vender i vinterperioden tilbage for at evaluere effekten af sommerens besøg. Evalueringen sker i samarbejde med de respektive kommuner og øvrige interessenter. 
 
Visionen og missionen 
Legeskibet udspringer af en vision om, at sundhed, kultur og fællesskab styrkes mærkbart i kraft af liv, leg og fysisk aktivitet i Danmarks blå rum.Missionen er at revitalisere de blå byrum i Danmark. 
 
Hvem står bag Legeskibet?
Legeskibet er et samarbejde mellem Gerlev Legepark ved Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som har bevilget 16 mio. kr. til projektet.

Formålet er at udvikle den særlige danske bevægelses- og legekultur. Projektet følges tæt af Syddansk Universitet, der vil sikre en løbende vidensopsamling og dokumentation af effekt. 
 
 

 

Praksiseksempler