Mobilitet giver nye muligheder

At gøre faciliteter og grej mobilt åbner nye muligheder og målgrupper for friluftsliv

En stor, lukket trailer er indrettet med sauna indeni til vinterbadere. Her placeret ved Havneringen i København.

Normalt er det brugeren, der kommer til faciliteten, men det omvendte kan også lade sig gøre – og endda åbne for nye muligheder.

Mobil sauna
Faciliteter til vinterbadning behøver for eksempel ikke tænkes som byggeri med alt, hvad det kræver at tilladelser. En mobilsauna kan gøre det. At faciliteten er flytbar gør det samtidig muligt at dele investeringen mellem forskellige parter.

Den mobile grejbank
Også grejbanker kan med fordel tænkes mobile. Det er projektet ’Den Mobile Grejbank’ i Gribskov et eksempel på. Grejbanken er en større, lukket trailer der er indrettet til brug ved kystområder, skov og sø.  Målet er at få flere til at benytte kommunens kystnære områder ved at tilbyde flere lettilgængelige  friluftsaktiviteter og naturoplevelser.

Praksiseksempler