Når idrætten rykker ud i naturen

Rudersdal Kommune ønskede med projektet TriRuten at skabe rammer om triatlon i naturen. Projektet er ikke realiseret på grund af modstand fra søens naboer

Visualisering af knudepunkt for triatlontræning i og omkring Søllerød Sø. Primus Arkitekter

Med Projektet TriRuten i Søllerød Sø har Rudersdal Kommune ønsket at etablere landets første permanente triatlonrute med støttepunkt til opbevaring af skiftetøj og sko, mens udøveren omstiller mellem svømning, løb og cykling.

Modstand fra søens naboer
På grund af modstand fra naboer til faciliteterne er projektet ikke realiseret. Idekataloget bag projektet er alligevel værd at se på for planlæggeren, der ønsker ideer til planlægning for triatlon:
Se idekataloget om udvikling af et støttepunkt på en triatlonrute

TriRuten er et godt eksempel på, at danske kommuner i stigende grad ønsker at skabe rammer,der gør det muligt for idrætten at rykke ud i naturen. Men også, at udbredelsen af nye motionsformer ikke altid er helt ligetil, fordi de ofte stiller andre krav til for eksempel samarbejde med lodsejere, end kommunerne måske er vant til.
Du kan læse mere om støttefaciliteter i publikationen 'Motion og sundhed: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3'  

Hvem stod bag projektet
Ideerne om TriRuten blev til i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune, Primus Arkitekter og LOA-fonden. 

Praksiseksempler