Når mødet rykker udendørs

Walk and talk-ruter handler blandt andet om at ændre en virksomhedskultur i en mere sund retning

Møderuter med angivelse af pitstops. Kort udlånt af Zoffmannholm Landskabsarkitekter

I foråret 2013 blev der etableret en række afmærkede ruter omkring Tryg Forsikring og Nordea Liv & Pensions domiciler i Lautrupparken ved Ballerup.

Ruterne varierer
Ruterne har forskellige længder, hvilket giver medarbejderne mulighed for at vælge en rute, der passer til den tid, de har sat af til et konkret møde eller telefonsamtaler. Rundt omkring ruterne er der etableret en række pitstop med simple møde- og rastefaciliteter. 

De fysiske tiltag går hånd i hånd med inspirationsmateriale og en positiv ledelsesmæssig indstilling, der skal få medarbejderne til at anvende friluftsmulighederne i det daglige.

Se flere eksempler på faciliteter til støtte for udemøder og sundhed i publikationen 'Motion og sundhed: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3'  

Hensigten er sundhed og større arbejdsglæde
Hensigten er at få medarbejderne til at anvende de mange eksisterende stier og grønne områder som led i arbejdsdagen. Ved at gøre udendørs aktivitet til en integreret del af arbejdsdagen forventer ledelsen også at medarbejderne bliver mere sunde og mindre syge.

Potentialet er stort
Projektet i Lautrupparken adskiller sig fra mange af de traditionelle virksomhedsidrætslige tiltag ved, at den udendørs aktivitet integreres i arbejdsrutinerne. 

Sammen med den positive ledelsesmæssige indstilling til ”friluftsliv” på arbejdspladsen ligger der dermed et stort potentiale for at få flere danskere til at røre sig i løbet af dagen.

Også Comwell i Holte har arbejdet med at integrere bevægelse og natur i arbejdsdagen
Læs mere om Comwells walk and talk-ruter

Praksiseksempler