Nedlagt grusgrav blev til kuperet aktivitetslandskab for motionister

Aktivitetslandskabet i Hedeland Naturpark viser, hvordan et tidligere og meget kuperet grusgravsområde kan udnyttes til powerfitness under åben himmel

En grusgrav er omdannet til powerfitnessbane i Hedeland Naturpark. Luftfoto: Hedeland Naturpark.

I Hedeland ved Roskilde er der skabt et stort oplevelsesområde med en ca. 1,3 kilometer lang powerfitnessbane. Banen er anlagt i en meget kuperet del af Hedeland, hvor den udnytter landskabets bugtede form og iboende kvaliteter. Den er anlagt i naturlige materialer og har i alt 12 træningsstationer, der giver mulighed for forskellige styrke- og smidighedsøvelser. 

Se mere om banen til powerfitness hos Hedeland Naturpark

Mere end fitness
Området er andet end kun høj puls og sved på panden. Det er lige så meget et lege- og værested med forskellige faciliteter og muligheder for ophold, grill og leg.

Åbent for alle og døgnet rundt
Området er tilgængeligt døgnet rundt og på alle årstider. Gode parkerings- og toiletforhold gør det velegnet som udflugtsmål for weekendens friluftsliv eller til skoleklassers aktivitetsdag.

Store ambitioner løftes af et interessentskab
Hedeland er et område af omfattende karakter og store ambitioner. Det kræver rigelig med plads, en god organisation og solid økonomi til etablering som løbende drift og vedligehold. Bag Hedeland Naturpark står I/S Hedeland - et offentligt interessentskab ejet af tre kommuner: Greve, Roskilde og Høje-Taastrup. 

I publikationen 'Motion og sundhed: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3' finder du flere eksempler på aktivitetsområder og faciliteter  

Praksiseksempler