Ny oplevelsessti fra fjord til bugt

Hedebostien tilbyder borgere i Hovedstadsområdet en ny 23 km grøn, rekreativ forbindelse på den korteste strækning mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt

Hvor det er muligt, er Hedebostiens forløb gjort mere spændende end ellers. Foto: Landskabsværkstedet

Med Hedebostien er både borgerne og besøgende sikret bedre adgang til en række større, rekreative naturområder og værdifulde landskaber. 

Ligesom stien også skaber nye vigtige sammenhænge, forbindelser og oplevelsesmuligheder. Hedebostien er skiltet hele vejen og en fælles hjemmeside hjælper brugerne med planlægning af turen.

Læs mere om Hedebostien på stiens hjemmeside

Stien nyder stor lokal opbakning
Stien har stor lokal opbakning og er blandt andet muliggjort ved godt samarbejde og frivillige aftaler med lodsejere langs stien.

Stien har været længe undervejs
Planlægningen har været længe undervejs. Allerede i 2005 blev de første tanker om Hedebostien formuleret i visionen for en fjerde grøn ring i Regionplanen. Men først i foråret 2016 åbnede Hedebostien for offentligheden.

Udfordringen har blandt andet været, at alle lodsejeraftaler skulle indgås på frivillig basis.

Skiltning og hjemmeside
Formidlingen foregår digitalt via en app, inkl. mobilspil, og via informationsskilte langs med stien. 

Derudover kan brugeren også lægge sine billeder på Instagram #hedebostien. 

Sti for mange målgrupper
Hedebostien bringer de besøgende forbi Roskildes vikingeskibe og videre til Hedeland – og herefter gennem den nye Tune Skov, forbi Karlstrup Kalkgrav og ned til Trylleskoven ved Solrød Strand. 

Ud over at give gående, motionister, cyklister og ridende store naturoplevelser, formidler stien de kulturhistoriske spor, den krydser. Stien er i alt 23 km lang.

Et tværkommunalt projekt
Hedebostien er et tværkommunalt projekt, der er realiseret af Roskilde, Greve og Solrød kommuner i samarbejde med Foreningen Landskabsværkstedet og Anne Stausholm Landskabsarkitekter. 

Projektet er finansieret med støtte fra Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Frivillige lodsejere samt en række lokale interessenter og organisationer har løbende fulgt projektet og været inddraget i processen.

Praksiseksempler