Nye fortællende elementer i skoven: Skovsnogen

Naturrum Skovsnogen udfordrer folks forestillinger om naturen og hvordan den kan benyttes

Foto: Rene Schmidt

Naturrum Skovsnogen udfolder sig som en række natur- og oplevelsesrum, der bindes sammen af et markeret stiforløb. På vej gennem Naturrum Skovsnogen er der aktiviteter, som kan spænde fra fysisk udfoldelse til eftertanke og fordybelse.
Læs mere om Naturrum Skovsnogen

Skabt af billedkunstnere
Skovsnogen er et kreativt arbejdsfællesskab, startet af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning, som sammen med en skiftende gruppe af kunstnere skaber projekter i det privatejede, men offentligt tilgængelige naturrum, der er åbent for alle - hele døgnet og året rundt. 

Skovsnogen arbejder indenfor områderne kunst, design, lyrik, folkekunst, by- og  landskabsplanlægning. Og i alt 13 billedkunstnere har skabt de over 30 unikke værker, der tilsammen udgør Skovsnogen Artspace og som udfolder sig under åben himmel. 

Skal åbne for fantasien og brug af naturen
Ideen med Naturrum Skovsnogen er at vise nye veje til at opleve natur- og kulturværdier i en skov. Projektet vil gerne udfordre folks forestillinger om naturen. Og tilføje skoven nye fortællende elementer som skal udforskes. Projektet håber at det kan åbne for nye skovoplevelser og appellere til både børn og voksnes fantasi.

Hvor ligger naturrummet?
Naturrum Skovsnogen udfolder sig i Døvling Meldgaard Skov i den sydligste del af Herning Kommune klods op af Nationalpark Skjern Å, cirka 5 km syd for Skarrild, 2 km sydvest for Karstoft og 2 km syd for Skarrildhus. 

Hvem står bag projektet
I 2009 efterlyste Friluftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond og Lokale- og Anlægsfonden projekter, der kunne skabe rum for anderledes oplevelser i naturen. Naturrum Skovsnogen blev udvalgt til at være et af tre eksempelprojekter. Naturrum Skovsnogen er udviklet af arbejdsfællesskabet Skovsnogen i samarbejde med Herning Kommune.

Praksiseksempler