Oplevelse og opdagelse: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 6

Hæftet handler om friluftsfaciliteter som ramme om naturoplevelse og naturopdagelse 

Forfattere: 
Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst
Årstal: 
2014
Udgiver: 
Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
ISBN (papir): 
978-87-7903-700-3
ISBN (internet): 
978-87-7903-663-5

Hvordan kan man med friluftsfaciliteter skabe naturoplevelser og invitere til naturoplevelser? Det er omdrejningspunktet for hæftet om friluftsfaciliteter 'Oplevelse og opdagelse'.
Her kan du se hele publikationen 'Oplevelse og opdagelse - hæfter om friluftsfaciliteter nr. 6

At opleve og opdage et steds natur
Hæftet handler om faciliteter, der bringer brugeren i en særlig position (lokalisering) til at opleve og opdage et steds natur. I hæftet findes eksempler på alt fra fugletårne og udsigtspunkter broer og barfodsstier. Der er også generelle overvejelser og principper, når man ønsker at skabe oplevelse og opdagelse i naturen.  

Serien af hæfter om friluftsfaciliteter henvender sig til en bred vifte af personer og grupper, der overvejer, planlægger og etablerer friluftsfaciliteter.

Se de andre hæfter i serien

Viden Lærebøger og værktøjer