RudersdalRuten - stiforløb med temaruter og mangfoldige målgrupper

Et samlet stisystem på 41,195 km binder Rudersdal Kommune sammen

RudersdalRuten bugter sig en marathondistance rundt gennem kommunen. Her Rådvad.

Rudersdalruten blev etableret ved sammenlægningen af Søllerød og Birkerød Kommune i 2006 som et samlet stiforløb gennem den nye kommune på 41,195 km - den officielle maratondistance. Det nye stiforløb samler og forbinder en række eksisterende stier og ruter. RudersdalRuten går fra Vedbæk i øst til Birkerød i vest og fra Sjælsø i nord til Mølleåen i syd.

Særlige temaruter
RudersdalRuten er anlagt til at rumme mange forskellige brugergrupper og aktiviteter. Den indeholder en række aktivitetspladser og temaruter tilrettelagt efter særlige brugerbehov, for eksempel TusindbenRuten,ForskerRuten, CykelRuter, SundhedsRuten, SkodsborgRuten, TrørødSløjfen, Lysløjpen og KulturSlangen.

Læs mere om RudersdalRuten og de forskellige temaruter på rutens hjemmeside

Praksiseksempler