Sund i naturen

Partnerskabet ”Gang i Fredensborg” fremmer folkesundheden ved at skabe rammer om fysisk aktivitet og oplevelser i naturen

Et stærkt partnerskab og konkrete aktivitetstilbud i naturen skal fremme mere motion og bevægelse blandt borgerne i Fredensborg. Foto: Gang i Fredensborg.

I 2007 indgik Fredensborg Kommune, Naturstyrelsen og DGI Fredensborg sammen i partnerskabet ”Gang i Fredensborg”. Det fælles mål var at fremme folkesundheden og agere katalysator for nye aktiviteter i eksisterende naturområder i kommunen.

Hjælp til at komme i gang
Partnerskabet arbejder med at skabe nye og spændende rammer der skal gøre det sjovt og nemt at komme ud og bevæge sig. Konkrete aktivitetstilbud og events understøtter partnerskabets formål. 
Læs mere om faciliteter til fremme af folkesundheden i publikationen 'Motion og sundhed: Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3'

For at sikre, at initiativerne og faciliteterne bliver taget i brug, er der i perioder regelmæssige arrangementer, hvor instruktører introducerede til motion og bevægelse i natur- og aktivitetsområderne. 

 

Praksiseksempler